HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> Uỷ ban nhân dân huyện >> Lãnh đạo UBND huyện
Lãnh đạo UBND huyện

 


 

 Đồng chí GIANG TUẤN ANH
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương
 

Đồng chí PHẠM THỊ NHỊ BÌNH
Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Đồng chí PHẠM HỮU TÂN

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương

 

 

Đồng chí HOÀNG HẢI TRƯỜNG
Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn
 Dương