HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> Huyện uỷ Sơn Dương >> Ban Thường vụ Huyện ủy
Ban Thường vụ Huyện ủy


              

Đồng chí NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sơn Dương

 

Đồng chí HOÀNG VĂN HIỂN
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sơn Dương


Đồng chí GIANG TUẤN ANH      
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện Sơn Dương


 

     

       Đồng chí HOÀNG ĐẠI PHONG

    Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy      Chủ tịch Ủy Ban MTTQ huyện Sơn Dương

 

Đồng chí PHẠM THỊ NHỊ BÌNH
Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn
 Dương 

   

Đồng chí DƯƠNG VĂN HÒA
Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Dương


 

              

               Đồng chí LÊ NGỌC BÌNH
                      Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ 
huyện Sơn Dương

    

Đồng chí ĐỖ XUÂN PHÚC

Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Sơn Dương 

                  

       Đồng chí NGUYỄN CHÍ KIÊN

           Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng                     Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Dương                

 

                                                                       

Đồng chí HỨA THỊ HÀ

    Uỷ viên BTV Huyện uỷ,  Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương