HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> Huyện uỷ Sơn Dương >> Ban Thường vụ Huyện ủy
Ban Thường vụ Huyện ủy


              

Đồng chí NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sơn Dương

 

Đồng chí HOÀNG VĂN HIỂN
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sơn Dương

 


Đồng chí GIANG TUẤN ANH      
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện Sơn Dương 

Đồng chí HOÀNG ĐẠI PHONG
Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ huyện Sơn
 Dương

 

Đồng chí PHẠM THỊ NHỊ BÌNH
Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn
 Dương


 

Đồng chí DƯƠNG VĂN HÒA
Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Dương


 

Đồng chí LÊ NGỌC BÌNH
Ủy viên BTV Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan UBKT - Thanh tra huyện Sơn
 Dương

 

Đồng chí ĐỖ XUÂN PHÚC

 

Ủy viên BTV Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức  - Nội vụ huyện Sơn Dương 

Đồng chí NGUYỄN CHÍ KIÊN

Ủy viên BTV Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Dương