HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> Hội đồng nhân dân huyện >> Thường trực HĐND huyện
Thường trực HĐND huyện


 Đồng chí      
HOÀNG VĂN HIỂN

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện


 


Đồng chí      
PHẠM THỊ LÝ
Phó Chủ tịch HĐND huyện


Đồng chí
Dương Văn Hoà
Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện

Đồng chí
Lê Ngọc Bình
Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện