HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> Hội đồng nhân dân huyện >> Thường trực HĐND huyện
Thường trực HĐND huyện


 

 Đồng chí NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Sơn Dương


 

  

Đồng chí HỨA THỊ HÀ
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Sơn Dương
 

Đồng chí DƯƠNG VĂN HÒA
Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Sơn Dương

Đồng chí LÊ NGỌC BÌNH
Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ - Thủ trưởng cơ quan UBKT - Thanh tra huyện, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Sơn
 Dương

 

 

Đồng chí MA THỊ THU LOAN

Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện Sơn Dương