HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> Huyện uỷ Sơn Dương >> Ban Tuyên giáo
Ban Tuyên giáo

  DANH SÁCH CÁN BỘ BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ 

 

1- Đồng chí: Dương Văn Hoà - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện.

2- Đ/c