HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> Huyện uỷ Sơn Dương >> Ban Tuyên giáo
Ban Tuyên giáo

  DANH SÁCH CÁN BỘ BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ 

 

 

Đồng chí DƯƠNG VĂN HÒA

Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Sơn Dương