Tìm thấy 1661 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 4142/UBND-THVX Công văn Tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch COVID-19 27/10/2021
2 82/KH-SVHTTDL Kế hoạch Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới" năm 2021 27/10/2021
3 187/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 26/10/2021
4 692 /QĐ-UB Quyết định Quyết định về việc công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Tân Trào, Đồng Quý, huyện Sơn Dương 26/10/2021
5 2731/UBND-VX Công văn Triển khai thực hiện việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế hương ước, quy ước 26/10/2021
6 4108/UBND-THVX Công văn Vận động ủng hộ Chương trình "Sóng và máy tính cho em" 25/10/2021
7 445/PVH Công văn Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 25/10/2021
8 2544/CAH-QLHC Thông báo Thông báo lịch cấp thẻ CCCD lưu động trên địa bàn huyện Sơn Dương 25/10/2021
9 2719/UBND-NLN Công văn Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu phi 25/10/2021
10 4094/UBND-THVX Công văn Thực hiện Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 22/10/2021 của Văn phòng Chính phủ 25/10/2021
11 2720/UBND-NLN Công văn Tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 25/10/2021
12 185/KH-UBND Kế hoạch KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 25/10/2021
13 2717/UBND-VX Công văn Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 23/10/2021
14 2702/UBND-VX Công văn Hoạt động trở lại cơ sở cách ly tập trung xã Tân Thanh và quản lý người cách ly 22/10/2021
15 640/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành Đề án “Xây dựng Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật -Công nghệ Tuyên Quang thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao của tỉnh” 22/10/2021
16 2698/ UBND-NC Công văn Đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình quản lý Nhà nước về an ninh trật tự 22/10/2021
17 46 /KH-SLĐTBXH Kế hoạch Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 202 22/10/2021
18 183/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030 21/10/2021
19 182/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật tỉnh Tuyên Quang giai đoạn2021-2025 21/10/2021
20 2693/UBND-VX Công văn Giám sát người về từ các khu vực có dịch Covid-19 21/10/2021
12345678910...