Tìm thấy 714 văn bản phù hợp

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 530/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch kê khai và công khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2020 20/11/2020
2 528/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch triển khai tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Sơn Dương năm 2020 19/11/2020
3 149/ TB-UBND Thông báo Thông báo kết quả kiểm tra sát hạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên năm 2020 19/11/2020
4 625/QĐ-UBND Quyết định Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức 17/11/2020
5 2784/UBND-TCNV Công văn Đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân năm 2020 16/11/2020
6 2770/UBND-TCNV Công văn Đánh giá, xếp loại UBND và CBCC cấp xã năm 2020 15/11/2020
7 16-KH/HU Kế hoạch Kế hoạch, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý năm 2020 12/11/2020
8 2756/UBND-TP Công văn Về việc hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người" 12/11/2020
9 611/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn các xã Hợp Hòa, Đại Phú 11/11/2020
10 2742/UBND-QLĐN Công văn Đảm bảo sử dụng an toàn lưới điện trên địa bàn huyện 11/11/2020
11 2731/UBND-TCNV Công văn thực hiện Thông tư của Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Nghị định của Chính phủ về quỹ xã hội, quỹ từ thiện 10/11/2020
12 2717/UBND-TM Công văn Tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử 09/11/2020
13 2720/UBND- TH Công văn Báo cáo phục vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVIII 09/11/2020
14 14/HĐXTH-TCNV Công văn Phối hợp tổ chức kiểm tra sát hạch thăng hạng CDNN giáo viên năm 2020 09/11/2020
15 171/KH-HĐPH Kế hoạch Kế hoạch tổ chức hội nghị triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua 07/11/2020
16 2704/UBND-TH Công văn thực hiện trả giá các lô đất đấu giá quyền sử dụng năm 2020 06/11/2020
17 1527/QĐ-UBND Quyết định Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020 06/11/2020
18 1527/QĐ-UBND Quyết định Quyết định phê duyệt danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trên cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020. 06/11/2020
19 142/TB-UBND Thông báo tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng năm 2020 06/11/2020
20 510/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2021 05/11/2020
12345678910...