Thứ Năm, ngày 18 tháng 4 năm 2024
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng điện biên phủ (7/5/1954-7/5/2024)
Lĩnh vực  
Số Ký hiệu  
Cơ quan BH  
Trích yếu  
Năm BH  
Thể loại  

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 10 /NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý,tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 -2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 27/04/2024
2 43/KH-SVHTTDL Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Cuộc sáng tác ca khúc về Tuyên Quang 22/04/2024
3 70/TB-UBND Thông báo Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 16/04/2024
4 204/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 433-KH/TU ngày 06/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 15/04/2024
5 122/BC-SNN Báo cáo Kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn tiêu chí đối với 06 xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới và 01 xã đề nghị đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 15/04/2024
6 50/CV-TTDVNN Công văn Về việc phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ xuân năm 2024 15/04/2024
7 886/UBND-KTHT Công văn Giải quyết cầu phao tự phát bắc qua sông Phó Đáy 13/04/2024
8 886/UBND-KTHT Công văn Giải quyết cầu phao tự bắc qua sông Phó Đáy 13/04/2024
9 08/2020/TT-BTTTT Thông tư Thông tư ban hành danh mục và quy trình kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 13/04/2024
10 881/UBND-NV Công văn Bãi bỏ Văn bản số 2745/UBND-TCNV ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân huyện 13/04/2024
11 215/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 trên địa bàn huyện Sơn Dương 12/04/2024
12 217/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 3 tháng đầu năm 2024 12/04/2024
13 02/KH-BCĐ Kế hoạch Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 12/04/2024
14 875/UBND-VX Công văn Hướng dẫn triển khai công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2024 12/04/2024
15 882/UBND-VX Công văn Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 12/04/2024
16 65/TB-UBND Công văn Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024 12/04/2024
17 03/TC -STP Thông báo Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành trong tháng 3 năm 2024 12/04/2024
18 03/KH-BCĐ Kế hoạch Kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Sơn Dương năm 2024 12/04/2024
19 126-KH/HU Kế hoạch Kế hoạch tổ chức hội nghị Văn hoá toàn tỉnh và Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của BCH TW Đảng (khoá IX) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 11/04/2024
20 367/QĐ-UBND Quyết định Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang 11/04/2024
12345678910

Đang Online: 251

Tổng số truy cập: Tổng số truy cập