HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> Huyện uỷ Sơn Dương >> Thường trực Huyện uỷ
Thường trực Huyện uỷ


 

 Đồng chí      
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Sơn Dương


Đồng chí      
HOÀNG VĂN HIỂN
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện


Đồng chí      
GIANG TUẤN ANH
Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện