Lễ công bố Quyết định công nhận xã Thiện Kế, Trường Sinh đạt chuẩn nông thôn mớiCÁC VIDEO KHÁC