CHUYÊN MỤC Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng viên chức

Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Lâm Bình

Thứ 3, 9/10/2018


Tuyển dụng viên chức huyện Hàm yên

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 cho các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao vùng có kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hàm yên

Thứ 3, 9/10/2018

Tổng số: 4 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang