THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số - ký hiệu: 64/KH-UBND Ngày ban hành: 22/02/2021
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: Chỉ đạo điều hành Ngày đăng: 23/02/2021
Trích yếu: Tuyên truyền cải cách hành chính huyện Sơn Dương năm 2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 686/UBND - NLN Công văn Chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2021 06/04/2021
2 55/KH-UBND Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 11/02/2021
3 38/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021 03/02/2021
4 186/UBND-VX Công văn Thực hiện một số biện phấp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn huyện 29/01/2021
5 05/CT-TTg Chỉ thị Một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 28/01/2021
6 81/QĐ-UBND Quyết định công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang 28/01/2021
7 15/KH-UBND Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang năm 2021 26/01/2021
8 03/TB-UBND Thông báo Kết luận nội dung cuộc họp về chuẩn bị các nội dung bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời gian Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 22/01/2021
9 08/TB-UBND Thông báo tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng năm 2021 07/01/2021
10 688/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025 31/12/2020
11 607/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Quy định số 28-QĐ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 118/ KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh và Kế hoạch số 18-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền 31/12/2020
12 142/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 31/12/2020
13 2053/SNN-TL Công văn chủ động phòng chống,ứng phó với rét đậm, rét hại 28/12/2020
14 636/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 16/12/2020
15 81/NQ-HĐND Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2021 15/12/2020
16 09/2020/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021 -2025 15/12/2020
17 1473/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thừa phát lại; thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực trọng tài thương mại, lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 22/10/2020
18 1472/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành,thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung,bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang 22/10/2020
19 3242/UBND-TH Công văn tăng cường quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và vận động, quản lý, sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh 17/10/2020
20 10-KH/HU Kế hoạch phổ biến, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 08/10/2020