THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số - ký hiệu: 20/KH-UBND Ngày ban hành: 18/01/2021
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: ------- Chọn lĩnh vực ------- Ngày đăng: 19/01/2021
Trích yếu: Thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn huyện Sơn Dương,giai đoạn 2020 -2025
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 Số: 393 /UBND-NLN Công văn V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 8141/CT-BNN ngày 24/11/2020 và phòng,chống một số dịch hại trên cây lúa, ngô vụ Xuân năm 2021 03/03/2021
2 77/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện chương trình Quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn huyện Sơn Dương, giai đoạn 2021-2025 03/03/2021
3 408 /UBND-KTHT Công văn về việc triển khai các hoạt động hưởng ứngNgày Quyền của người tiêu dùngViệt Nam năm 2021 03/03/2021
4 406/UBND-QLCN Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 03/03/2021
5 /387UBND-VX Công văn Chuẩn bị nội dung kiểm đếm hiện trường Chương trình Mở rộng quy mô nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả 02/03/2021
6 /383UBND-VXV Công văn Hoạt động của các điểm chốt kiểm dịch y tế và cơ sở cách ly y tế tập trung 02/03/2021
7 74/KH-UBND Kế hoạch Giải quyết lao động việc làm năm 2021 trên địa bàn huyện 02/03/2021
8 73/KH-UBND Kế hoạch Tăng cường công tác quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện Sơn Dương giai đoạn 2021 - 2025 02/03/2021
9 02/QĐ-UBBC Quyết định Quyết định về việc công bố danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện Sơn Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử 25/02/2021
10 01/NQ-UBBC Nghị quyết Ấn định đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND huyện Sơn Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử 25/02/2021
11 32/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 25/02/2021
12 359/UBND-NLN Công văn Chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 25/02/2021
13 337 /UBND-VX Công văn Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chốngdịch COVID-19trên địa bàn huyện 24/02/2021
14 340/UBND-KTHT Công văn Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gắn liền với công tác phòng, chống dịch Covid-19. 24/02/2021
15 8/KH-PGDĐT Kế hoạch Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 22/02/2021
16 405/UBND-TH Công văn Cung cấp thông tin phục vụ Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chínhnăm 2021 20/02/2021
17 403 /UBND-KGVX Công văn Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 20/02/2021
18 390/CV-BCĐ-CAH Công văn đăng ký khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trườngđạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2021. 18/02/2021
19 378/UBND-NLN Công văn Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ cácgiải pháp kiểm soát phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các chủng virútCúm gia cầm lây sang người 17/02/2021
20 139/SGDĐT-GDPT Công văn Tiếp tục cho học sinh, tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19 16/02/2021