Sơn Dương trồng rừng vượt 2,7% kế hoạch năm 2021

Thứ Tư, ngày 28 tháng 7 năm 2021 - 08:47


Đến hết tháng 6 năm nay, huyện Sơn Dương đã trồng được hơn 1.827ha rừng, vượt 2,7 % kế hoạch năm 2021.

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 03, năm 2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cây giống lâm nghiệp chất lượng cao trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018- 2021, tỉnh đã hỗ trợ 86.650 cây giống cho 30 hộ ở 6 xã của huyện Sơn Dương trồng 56,6 ha rừng. Thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021- 2025, huyện Sơn Dương đã trồng rừng tập trung trên đất trống chưa có rừng với diện tích 95,4 ha; Trồng cây xanh phân tán khu vực đô thị và nông thôn được 85,4 ha.

 

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn huyện đã khai thác được hơn 1.250ha rừng, đạt hơn 73,5 % kế hoạch, vượt 83% so với 6 tháng đầu năm trước; sản lượng đặt trên 103.262 m3. Tuy nhiên tiến độ khai thác, thu mua gỗ chậm và chững lại do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19.

 

PV