Trường Tiểu học Đăng Châu hưởng ứng cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ Sáu, ngày 23 tháng 7 năm 2021 - 17:12


Ngày 23-7, trường Tiểu học Đăng Châu, thị trấn Sơn Dương hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động góp phần cùng Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

       

Cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Đăng Châu tham dự thi trực tuyến

 

Nhà trường đã chia thành 3 tốp thi để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid - 19 với sự tham gia của trên 50 cán bộ, giáo viên. Thông qua cuộc thi, cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Đăng Châu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

 

Thanh Nguyên

Xem tin theo ngày:   / /