Nghị quyết số 33-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVII)

Thứ Tư, ngày 7 tháng 7 năm 2021 - 07:07


Nghị quyết về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025


Tổng số: 311 | Trang: 1 trên tổng số 32 trang  

Xem tin theo ngày:   / /