Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030

Thứ Bảy, ngày 12 tháng 6 năm 2021 - 09:03


Ngày 20/5/2021, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có quyết định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2030:

      

 

 

 

 

 

 


File đính kèm: Kích chuột để tài về




Tổng số: 311 | Trang: 1 trên tổng số 32 trang  

Xem tin theo ngày:   / /