Sơn Dương thi công đạt trên 72% kế hoạch bê tông hóa đường giao thông nội đồng năm 2020

Thứ Hai, ngày 12 tháng 10 năm 2020 - 15:44


Năm 2020, huyện Sơn Dương có 15 xã làm 32 km đường giao thông nội đồng được đầu tư từ nguồn vốn nông thôn mới, vốn nghị quyết 03 của HĐND tỉnh và vốn ngân sách huyện.

 

 

Đến hết tháng 9, tỉnh đã cung ứng được 4.890 tấn xi măng, các xã đã thi công được 23 km, đạt trên 71% kế hoạch. Trong đó có 10 xã cơ bản hoàn thành làm đường bê tông nội đồng năm 2020, có một số xã được giao kế hoạch nhiều như Trung Yên làm 4 km, Thiện Kế làm gần 7 km. Các xã chưa hoàn thành kế hoạch đang bố trí nhân lực để làm đường giao thông nội đồng ngay sau khi hoàn thành thu hoạch lúa vụ mùa.

PV