Đảm bảo tỷ lệ cấp ủy viên nữ trong nhiệm kỳ mới

Thứ Tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020 - 16:12


Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị yêu cầu: "Phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ". Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, các đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng cán bộ nữ trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời, có giải pháp hiệu quả chuẩn bị nguồn cán bộ nữ cả trước mắt và lâu dài. 

 

Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Tiến (Yên Sơn) biểu quyết thông qua
Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Để chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ nữ theo quy định, Ban Thường vụ Huyện ủy Na Hang đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành; quy hoạch Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt xã. Tiếp đó, rà soát đội ngũ cán bộ đương nhiệm, kiện toàn các chức danh chủ chốt, thực hiện điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, sắp xếp đội ngũ cán bộ chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự đại hội. Công tác nhân sự ở đại hội được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo về số lượng, cơ cấu nữ. Trong 38 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Na Hang nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 7 đồng chí nữ, chiếm tỷ lệ 18,42% (nhiệm kỳ trước là 17,94%).

 

Đồng chí Hoàng Anh Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Na Hang, cho biết: Nhiệm kỳ qua, các cán bộ nữ thực hiện rất tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đóng góp tích cực vào thành tích của địa phương. Tại Đại hội, các đồng chí nữ tiếp tục nhận được sự tín nhiệm cao, được gửi gắm rất nhiều niềm tin, kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới. 

 

Đối với các chi, đảng bộ cơ sở, kết quả công tác nhân sự bầu cử tại đại hội cho thấy, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy đều đảm bảo về tỷ lệ và chất lượng. Đặc biệt là ở đảng bộ cơ sở khối xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đều có tỷ lệ nữ cấp ủy viên đạt trên 15% trong tổng số các ủy viên ban chấp hành khóa mới. Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở, tổng số cán bộ nữ tham gia ban chấp hành các chi, đảng bộ cơ sở là 961 người, chiếm trên 27,2%. Trong đó, chỉ tính riêng đối với các đảng bộ cơ sở có 135 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, 17 đồng chí giữ chức vụ bí thư đảng ủy, 68 đồng chí giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy.

 

Đồng chí Chẩu Văn Huấn, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Lâm Bình cho biết: Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ bản đáp ứng cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong quy hoạch. Cùng với đó, khuyến khích các đồng chí cán bộ nữ được lựa chọn vào cấp ủy khóa mới không ngừng học hỏi để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong tình hình mới. Đến thời điểm này, ở các chi, đảng bộ cơ sở, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy đạt trên 21%. Để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện đã thực hiện xong quy trình nhân sự, trong đó có dự kiến số cán bộ nữ tái cử và tham gia lần đầu trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đảm bảo số lượng và chất lượng.

 

Hiện nay, ngoài Đảng bộ huyện Na Hang và Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức thành công đại hội, các đảng bộ cấp huyện và tương đương đang tập trung chuẩn bị tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công tác nhân sự, đại hội các đảng bộ sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ nữ tham gia cấp ủy đủ đức, đủ tài, cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị, địa phương thực hiện chương trình hành động mà đại hội đã đề ra.

Theo: TQĐT

Xem tin theo ngày:   / /