Sơn Dương triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2020 - 09:33


Ngày 26-6, UBND huyện Sơn Dương tổ chức Hội nghị triển khai các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, kết nối trực tuyến với 31 điểm cầu trong toàn huyện.

 

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND huyện Sơn Dương có các đồng chí: Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Thị Nhị Bình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng ban thuộc UBND huyện, báo cáo viên pháp luật của huyện và Hội doanh nghiệp huyện.

 

  

Đại biểu dự Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các nội dung cơ bản của các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 như: Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ; Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Nghị định 19 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính…

 

Thông qua hội nghị, các đại biểu sẽ là những tuyên truyền viên phổ biến, tuyên truyền sâu rộng chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước tới toàn thể cán bộ các cơ quan, đơn vị và nhân dân nắm vững và thực hiện đúng Hiến pháp, Pháp luật.

Thanh Nguyên


Tổng số: 545 | Trang: 1 trên tổng số 55 trang  

Xem tin theo ngày:   / /