Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

Thứ Ba, ngày 23 tháng 6 năm 2020 - 08:47


Thời gian qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang huyện Sơn Dương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Ban CHQS huyện vừa được Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh, Quân khu II tặng Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng.

 

Trung tá Bàn Hải Long, Chính trị viên Ban CHQS huyện Sơn Dương cho biết: Để đạt được những thành tích trên, hàng năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Sơn Dương đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời đề ra nhiều biện pháp trong thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Ban CHQS huyện Sơn Dương đã triển khai đẩy mạnh Phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đến từng cán bộ, chiến sỹ trong huyện…

 

Chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sơn Dương huấn luyện trên thực địa.

 

Các nội dung, mục tiêu thi đua trong các phong trào thi đua và các đợt thi đua cao điểm, đột kích của đơn vị luôn sát với đặc điểm, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. 100% cán bộ, chiến sỹ đều đăng ký thi đua bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn. Hằng tháng, đơn vị tổ chức bình xét, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua. Bên cạnh đó, thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh những tập thể, cá nhân còn hạn chế trong phong trào thi đua, qua đó đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị. Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tổ chức học tập và quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, chiến sỹ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

 

Điểm đáng ghi nhận trong phong trào thi đua quyết thắng của Ban CHQS huyện Sơn Dương là thực hiện nghiêm túc chỉ lệnh huấn luyện chiến đấu hằng năm của Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, giáo án, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập. Tổ chức huấn luyện và tổ chức kiểm tra kết thúc huấn luyện cho đối tượng dân quân, tự vệ 100% đạt yêu cầu, trong đó có 85% khá, giỏi, vượt 5% nghị quyết đề ra. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ ở các xã, thị trấn đạt kết quả tốt, đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch phúc tra, đăng ký, quản lý nguồn động viên với tổng số quân nhân dự bị đúng quy định. Trong nhiệm kỳ đã có  1.160 công dân lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Cùng với việc huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, Đảng ủy, chỉ huy tích cực củng cố doanh trại, xây dựng cảnh quan môi trường, mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt và công tác cho cán bộ, nhân viên cơ quan, góp phần  hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện của tỉnh.

 

Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, Ban CHQS huyện đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận. Cụ thể, mỗi cán bộ, chiến sỹ đã tự nguyện trích ủng hộ từ nguồn lương và phụ cấp của mình để đóng góp “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, ủng hộ hàng nghìn ngày công góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân 9 xã hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 

 

Với nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Sơn Dương đã góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

Theo: TQĐT