Xã Minh Thanh triển khai nhiệm vụ công tác lâm nghiệp 6 tháng cuối năm 2020

Thứ Ba, ngày 16 tháng 6 năm 2020 - 15:39


Ngày 16-6, UBND xã Minh Thanh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lâm nghiệp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

       

 

Đại biểu dự hội nghị

 

Xã Minh Thanh hiện có trên 3.308 ha diện tích đất tự nhiên, trong đó đất rừng chiếm trên 1.766 ha, độ che phủ rừng đạt trên 53 %. Trong 6 tháng đầu năm 2020 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng UBND xã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền pháp luật về Lâm nghiệp đến toàn thể nhân dân; tuyên truyền 5 cuộc tại các thôn, với 453 lượt người nghe. Chủ tịch UBND xã ký cam kết với Chủ tịch UBND huyện, 14/14 trưởng thôn ký cam kết với Chủ tịch UBND xã, 453 hộ ký cam kết với trưởng thôn và trồng mới 69,54 ha rừng đạt 98 % kế hoạch giao. Công tác giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật. Các cơ chế, chính sách về lâm nghiệp từng bước được triển khai tại cơ sở, trong đó có nhiều cơ chế, chính sách về bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo giúp người dân làm nghề rừng, nhất là các hộ nghèo cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập.

 

Tại hội nghị, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Tân Trào đã tập huấn nghiệp vụ về công tác lâm nghiệp và phòng cháy, chữa cháy rừng cho 80 đồng chí đại diện cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các đoàn thể nhân dân của 14 thôn trên địa bàn xã Minh Thanh. Đây là hoạt động hàng năm để trang bị những kiến thức, nghiệp vụ, chiến thuật, kỹ thuật trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và kỹ năng, kỹ thuật vận hành, sử dụng thành thạo một số loại phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng để có thể áp dụng thực tiễn tại địa phương khi có cháy rừng xảy ra.

PV