Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp bảo vệ rừng khu vực giáp ranh xã Tân Trào và xã Trung Yên

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2020 - 13:39


Ngày 11-6, xã Tân Trào tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp trong bảo vệ rừng khu vực giáp ranh giữa hai xã Tân Trào và Trung Yên.

       

 

Đại biểu dự Hội nghị

 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Trào, Trung Yên đã thống nhất nhận định, đánh giá về tình hình và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ rừng trên địa bàn trong thời gian tới; hai bên đã thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh được ký kết năm 2018, cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động. Mục đích chính của kế hoạch nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền và đơn vị, cá nhân ở cơ sở trong công tác bảo vệ rừng, tăng cường nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về vai trò của rừng, trách nhiệm bảo vệ rừng. Kế hoạch phối hợp được áp dụng đối với UBND hai xã, các thôn của hai xã, Trạm Kiểm lâm Đèo De, Trung Yên, chủ rừng và các lực lượng liên quan khác trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn giáp ranh.

 

    

Đại diện lãnh đạo UBND  xã Tân Trào và Trung Yên ký kết kế hoạch phối hợp

 

Việc ký kết kế hoạch phối hợp là giải pháp căn bản nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị ở hai xã trong việc thực hiện quản lý Nhà nước về lâm nghiệp, góp phần đưa Luật Lâm nghiệp năm 2017 đi vào cuộc sống; thực hiện mục tiêu bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên rừng tự nhiên hiện có, không để hình thành “điểm nóng” phức tạp trên địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, góp phần đẩy lùi các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn trong thời gian tới.

Thanh Nguyên
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.097 views