HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> Huyện uỷ Sơn Dương >> Ban Dân vận Huyện ủy
Ban Dân vận Huyện ủy

  DANH SÁCH CÁN BỘ BAN DÂN VẬN HUYỆN UỶ, ỦY BAN MTTQ HUYỆN 

 

 

Đồng chí HOÀNG ĐẠI PHONG

 

Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Dương