Thứ Năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023
QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN SƠN DƯƠNG LẦN THỨ XXI
Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy - 4/10

Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, Quốc hội khóa X đã thông qua Luật Phòng cháy, chữa cháy. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 4-10-2001, trong đó quy định rõ: Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Việt Nam. Luật cũng đã quy định lấy ngày 4-10 hàng năm là "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”.

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh

Tuyên Quang là tỉnh nằm trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc của Tổ quốc. Với 22 dân tộc sinh sống, là nơi khởi phát, hội tụ, giao thoa những sắc thái văn hoá của các dân tộc thiểu số trong khu vực, với sự đa dạng, phong phú và độc đáo về văn hóa vật chất và tinh thần, bản sắc văn hóa của các dân tộc là nguồn tài nguyên nhân văn vô cùng phong phú, đặc sắc để tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo.

Đang Online: 107

Tổng số truy cập: Tổng số truy cập