Thứ Bảy, ngày 1 tháng 10 năm 2022
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số - ký hiệu: DM Ngày ban hành: 07/08/2022
Thể loại văn bản: Tài liệu Cơ quan ban hành: UBND huyện Sơn Dương
Lĩnh vực: Nội vụ, Tổ chức Ngày đăng: 08/08/2022
Trích yếu: Danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức năm 2021
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 130/TB-UBND Thông báo Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2021 và những vị trí hết chỉ tiêu do đã xét tuyển đủ chỉ tiêu tuyển dụng 17/08/2022
2 131/TB-UBND Thông báo Thông báo kết quả phỏng vấn xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức huyện Sơn Dương năm 2021 17/08/2022
3 5388/QĐ-UBND Quyết định Quyết định phê duyệt kết quả phỏng vấn xét tuyển viên chức vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 17/08/2022
4 5389/QĐ-UBND Quyết định Quyết định phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự thi tuyển viên chức huyện Sơn Dương năm 2021 17/08/2022
5 5338/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kết quả tiếp nhận viên chức giáo dục 6 tháng đầu năm 2022 15/08/2022
6 15/TB-HĐTDCC Thông báo Về việc đính chính lại số văn bản tại Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 1, kỳ thi tuyển công chức năm 2021 ban hành kèm theo Thông báo số 08/TB-HĐTDCC ngày 05/8/2022 13/08/2022
7 11/TB-HĐTD Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 08/08/2022
8 10/TB-HĐTD Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức huyện Sơn Dương năm 2021 08/08/2022
9 150/KH-UBND Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022 08/08/2022
10 07-TB/HĐTDCC Thông báo Triệu tập thí sinh dự thi vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức các cơ quan, đơn vị khối Nhà nước năm 2021 05/08/2022
11 5039/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự phỏng vấn xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức huyện Sơn Dương năm 2021 05/08/2022
12 121/TB-UBND Thông báo Kết quả phỏng vấn kỳ xét tuyển, sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Sơn Dương năm 2022 31/07/2022
13 122/TB-UBND Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển công chức xã năm 2022 31/07/2022
14 5289/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Sơn Dương năm 2022 30/07/2022
15 2951/UBND-NC Công văn Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi 28/07/2022
16 116/TB-UBND Thông báo Kéo dài thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2021 26/07/2022
17 114/TB-UBND Thông báo Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn xét tuyển, sát hạch kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 25/07/2022
18 715/SNV-XDCQ&CTTN Công văn Cung cấp danh mục tài liệu ôn thi xét tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã 21/07/2022
19 04/HĐTT-TCNV Kế hoạch Đăng tải danh mục tài liệu ôn tập tiếp nhận viên chức 20/07/2022
20 02/TB-HĐKTSH Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tiếp nhận viên chức giáo dục 6 tháng đầu năm 2022 19/07/2022

Đang Online: 94

Tổng số truy cập: Tổng số truy cập