Thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024

Bánh khảo Sơn Thủy - Giá bán: 130.000 đồng/kg VNĐ

Đạt hạng:

+ Mô tả sản phẩm

Quy mô: Sản lượng: 14.000 kg/năm. Sản phẩm: Bánh khảo Sơn Thủy được đóng gói 500g/hộp, có túi xách kèm theo. Hạn sử dụng 30 ngày kể từ ngày sản xuất.

+ Ngày cập nhật: 2/24/2022

+ Lượt xem: 3818 views

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp Sơn Thịnh

Địa chỉ: Thôn Đông Thịnh, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương

Điện thoại: 0986728698

Email:

Người đại diện: Bà Bùi Thị Thùy - Chức vụ: Giám đốc