Thứ Năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023
QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN SƠN DƯƠNG LẦN THỨ XXI

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSDĐ ở và quyền thuê đất dịch vụ thương mại tại một số khu vực trên địa bàn huyện Sơn Dương đợt 2 năm 2022


Đang Online: 169

Tổng số truy cập: Tổng số truy cập