Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Trà Long Đài - Giá bán: 400.000 đồng/kg VNĐ

Đạt hạng:

+ Mô tả sản phẩm

* Quy mô: Vùng nguyên liệu: 3,3 ha - Sản lượng: 2.500 kg/năm - Sản phẩm: Sản phẩm được đóng gói với loại túi 100g/túi; 200g/túi; 500g/túi; 1.000g/túi sau đó hút chân không hàn kín miệng túi để rời hoặc đóng gói với loại túi 100g/túi; 200g/túi hút chân không hàn kín miệng túi đựng trong hộp đựng chè, có túi xách. Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

+ Ngày cập nhật: 3/13/2022

+ Lượt xem: 3323 views

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã dịch vụ sản xuất-chế biến Sơn Trà Đồng Đài

Địa chỉ: Thôn Đồng Đài, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0398476373

Email:

Người đại diện: Ông Lê Thế Uy - Chức vụ: Giám đốc