Thứ Năm, ngày 29 tháng 2 năm 2024

Chè Thanh Trà - Giá bán: 250.000 đồng/kg VNĐ

Đạt hạng:

+ Mô tả sản phẩm

Quy mô: Vùng nguyên liệu: 10 ha - Sản lượng: 6.000 kg chè khô/năm - Sản phẩm: Chè Thanh Trà được đóng gói với loại túi 200g/túi; 500g/túi sau đó hút chân không hàn kín miệng túi để rời, có túi xách. Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất.

+ Ngày cập nhật: 2/24/2022

+ Lượt xem: 3720 views

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Tổ hợp tác chè thôn Cảy

Địa chỉ: Thôn Cảy, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương

Điện thoại: 0366606603

Email:

Người đại diện: Ông Phạm Văn Minh - Chức vụ: Tổ trưởng - Chức vụ: Tổ trưởng