Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Nấm sò tươi - Giá bán: 30.000 ₫ VNĐ

Đạt hạng:

+ Mô tả sản phẩm

Quy mô: - Sản lượng: > 24 tấn/năm - Sản phẩm nấm sò tươi: 500g/túi. Hạn sử dụng 06 ngày kể từ ngày đóng gói.

+ Ngày cập nhật: 11/7/2021

+ Lượt xem: 3522 views

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp tác xã nấm sạch Bình Yên

Địa chỉ: Thôn Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0975167586

Email:

Người đại diện: Ông Lưu Văn Khuya - Chức vụ: Giám đốc