Thứ Sáu, ngày 22 tháng 9 năm 2023

Bưởi Sáu Ba - Giá bán: 12.000 ₫ VNĐ

Đạt hạng:

+ Mô tả sản phẩm

Quy mô: Vùng nguyên liệu > 13 ha - Sản lượng bưởi: > 60.000 quả/năm - Sản phẩm: Bưởi quả tươi đóng hộp 5 kg, 10 kg, 20 kg.

+ Ngày cập nhật: 11/7/2021

+ Lượt xem: 3480 views

+ Thông tin Doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: Hợp Tác xã Nông Lâm nghiệp Chi Thiết

Địa chỉ: Thôn Chi Thiết, xã Chi Thiết, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Điện thoại: 0366154859

Email:

Người đại diện: Ông Nguyễn Xuân Hằng - Chức vụ: Giám đốc