Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2024
quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết ĐẠI hội đảng bộ huyện sơn dương lần thứ xxi, nhiệm kỳ 2020-2025
Số - ký hiệu: 565/UBND-TNMT Ngày ban hành: 23/03/2023
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND huyện Sơn Dương
Lĩnh vực: ------- Chọn lĩnh vực ------- Ngày đăng: 25/03/2023
Trích yếu: Thực hiện Công điện số164/CĐ-TTg ngày 18/3/2023 của Thủ tướng chính phủ
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 342/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc huỷ đấu giá quyền sử dụng đất của một số trường hợp trúng đấu giá trên địa bàn huyện Sơn Dương đợt 1 năm 2024 23/05/2024
2 518/QĐ-UBND Quyết định Quyết định công bố quy trình nội bộ mới ban hành trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xúc tiến thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang 23/05/2024
3 03 /QĐ-BCĐ Quyết định Quyết định phê duyệt Kết quả đánh giá, xếp hạng mức độc huyển đổi số năm 2023 tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 23/05/2024
4 533/SVHTTDL-QLVHGĐ Công văn Tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người 22/05/2024
5 1319 /UBND-VX Công văn Tăng cường sử dụng và giải quyết phản ánh, kiến nghị trên ứng dụng Chính quyền số tỉnh 22/05/2024
6 1320/UBND-VX Công văn tham gia Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam năm 2024 22/05/2024
7 1311/UBND-VX Công văn Tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người 22/05/2024
8 261/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn huyện Sơn Dương 22/05/2024
9 576/SNV-TG Công văn Công tác quản lý Nhà nước liên quan đến Phật giáo trên địa bàn 22/05/2024
10 1310 /UBND-VX Công văn Tham gia Liên hoan tuyên truyền Gia đình chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2024 22/05/2024
11 56/2024/NĐ-CP Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế 22/05/2024
12 259/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch phát triển giáo dục mầm non năm 2024 trên địa bàn huyện Sơn Dương 21/05/2024
13 1300/UBND-VX Công văn Phối hợp thông tin để ngăn chặn tình trạng lừa đảo đưa lao động Việt Nam đi làm việc tại Ô-xtrây-li-a trong ngành nông nghiệp 21/05/2024
14 01/QĐ-ĐKTr Quyết định Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Đoàn Kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và kiểm tra việc chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2024 21/05/2024
15 514/QĐ-UBND Quyết định Quyết định công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản; Danh mục 46 thành phần hồ sơ phải số hoá theo quy định tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang 21/05/2024
16 73 /KH-SVHTTDL Kế hoạch Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 21/05/2024
17 96 /KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh với nông dân tỉnhTuyên Quang, năm 2024 21/05/2024
18 2326-CV/HU Công văn Tuyên truyền, vận động, đấu tranh xoá bỏ hoạt động của các "tà đạo", "đạo lạ"trên địa bàn huyện 21/05/2024
19 132/TB-PTNT Thông báo Thông báo về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản theo chuỗi giá trị (quy mô liên huyện) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 20/05/2024
20 152/PVH Công văn Hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trọng tâm (tuần 03 tháng 5) 20/05/2024

Đang Online: 237

Tổng số truy cập: Tổng số truy cập