Thứ Năm, ngày 30 tháng 11 năm 2023
QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN SƠN DƯƠNG LẦN THỨ XXI
Số - ký hiệu: 320/SLĐTBXH-LĐ Ngày ban hành: 15/03/2023
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: ------- Chọn lĩnh vực ------- Ngày đăng: 16/03/2023
Trích yếu: Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 242/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 29/11/2023
2 2993/UBND-KSTT Công văn chấn chỉnh việc giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức trên địa bàn huyện 28/11/2023
3 1457/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 28 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 28/11/2023
4 30/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch tổ chức chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch liên khu, liên vùng năm 2023 28/11/2023
5 502/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2023 28/11/2023
6 218/TB-UBND Thông báo Thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023 28/11/2023
7 1441/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng; trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang 27/11/2023
8 27/2023/QĐ-UBND Quyết định Quyết định bãi bỏ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 27/11/2023
9 252/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo 27/11/2023
10 253/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 27/11/2023
11 1446/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang 27/11/2023
12 2976/UBND-NV Công văn rà soát kế hoạch đào tạo sau đại học; đăng ký bổ sung nhu cầu đạo tạo,bồi dưỡng năm 2024 27/11/2023
13 2977/UBND-QLTM Công văn Tổ chức “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023–Vietnam Grand Sale 2023 27/11/2023
14 2982/UBND-NC Công văn Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật 27/11/2023
15 123/HĐND-TTHĐ Công văn Chuẩn bị tài liệu, báo cáo trình tại kỳ họp chuyên đề, HĐND khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 27/11/2023
16 5889/UBND-NC Công văn Thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính số 475/TB-VPCP ngày 18/11/2023 25/11/2023
17 2967/UBND-NV Công văn Thực hiện Kế hoạch số 369-KH/TU ngày 03/8/2023 của BanThường vụTỉnh ủy 24/11/2023
18 5865/UBND-THCBKS Công văn Thực hiện các giải pháp để phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh 24/11/2023
19 1638/STTTT-TTBCXB Công văn hướng dẫn triển khai một số nội dung tuyên truyền trọng tâm (tuần04 tháng 11) 24/11/2023
20 114/HĐNH-TTHĐ Công văn Về việc triệu tập kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 -2026 24/11/2023

Đang Online: 38

Tổng số truy cập: Tổng số truy cập