Thứ Sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2023
QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN SƠN DƯƠNG LẦN THỨ XXI
Số - ký hiệu: 2103/UBND-VX Ngày ban hành: 24/08/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND huyện Sơn Dương
Lĩnh vực: Văn hóa, Xã hội Ngày đăng: 25/08/2021
Trích yếu: Cảnh báo lỗ hổng bảo mật mức cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm của Microsoft
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 01/KH-HĐ Kế hoạch Tổ chức Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ IV năm 2022 22/08/2022
2 1909/UBND-VX Công văn Tăng cường thông tin, tuyên truyền ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông trên hệ thống thông tin cơ sở 19/08/2022
3 318/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Tết Trung thu năm 2022 18/08/2022
4 1898/UBND-QLTM Công văn Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu; phòng, chống tác hại của rượu, bia 18/08/2022
5 1899/UBND - TP Công văn Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 18/08/2022
6 1147/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 18/08/2022
7 218/PVH --- Tất cả --- Thực hiện Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 15/08/2022
8 3180/UBND-THVX Công văn Tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam 12/08/2022
9 154/KH-UBND Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 12/08/2022
10 310/KH - UBND Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 12/08/2022
11 155/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 12/08/2022
12 03/CV-BTC Công văn Hưởng ứng, tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 12/08/2022
13 153/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 11/08/2022
14 3165/UBND-THVX Công văn Tổ chức Tết Trung thu năm 2022 11/08/2022
15 152/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTgngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triểngiáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030,tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 11/08/2022
16 306/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/HU ngày 16/02/2022 của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn huyện 09/08/2022
17 1801/UBND-VX Công văn Tổ chức Giải đua xe đạp Địa hình tỉnh Tuyên Quang mở rộng năm 2022 09/08/2022
18 03/BC-BCĐ Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ 09/08/2022
19 299/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" và chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn huyện Sơn Dương 08/08/2022
20 1785/UBND-VX Công văn Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ 08/08/2022

Đang Online: 66

Tổng số truy cập: Tổng số truy cập