Thứ Hai, ngày 20 tháng 3 năm 2023
Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện sơn dương lần thứ xxi
Số - ký hiệu: 13/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/01/2023
Thể loại văn bản: Quyết định Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: ------- Chọn lĩnh vực ------- Ngày đăng: 22/01/2023
Trích yếu: Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2022
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 17/HĐND-TTHĐ Công văn Tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 17/03/2023
2 113/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện tiêu chí quốc gia về y tế xã huyện Sơn Dương năm 2023 17/03/2023
3 525/UBND-VX Công văn Hướng dẫn triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2022 17/03/2023
4 167/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi,bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất, lĩnh vực điện thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang 17/03/2023
5 59/PVH Công văn Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 củaThủ tướng Chính phủ 17/03/2023
6 08/CV-TVT Công văn Hướng dẫn tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 16/03/2023
7 504/UBND-VX Công văn Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân “Ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3/2023” 16/03/2023
8 505/UBND-VX Công văn Đẩy mạnh và hoàn thành việc cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia trong cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý 16/03/2023
9 48/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023 16/03/2023
10 32/KH-SVHTTDL Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, năm 2023 16/03/2023
11 273/SVHTTDL-QLVHGĐ Công văn Phục vụ Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5 16/03/2023
12 956/UBND-NC Công văn Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2022/TT-BNNPTNT ngày 22/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16/03/2023
13 265/STTTT-CNTT&BCVT Công văn Hướng dẫn tiêu chí Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 16/03/2023
14 965/UBND-THCBKS Công văn Về việc thực hiện Thông báo số 74/TB-VPCP ngày14/3/2023 của Phó Thủ tướng Chính phủ 16/03/2023
15 112/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện giai đoạn 2022-2026 16/03/2023
16 34-CV/NHCS Công văn Đề nghị phối hợp tuyên truyền cho vay ưu đãi xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở 15/03/2023
17 109/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện chính sách bảo hiểm y tế huyện Sơn Dương năm 2023 15/03/2023
18 320/SLĐTBXH-LĐ Công văn Tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 15/03/2023
19 921/UBND-TH Công văn Triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang 15/03/2023
20 47/KH–UBND Kế hoạch Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5và tôn vinh danh hiệu"Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu"tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, năm 2023 15/03/2023

Đang Online: 78

Tổng số truy cập: Tổng số truy cập