LỊCH LÀM VIỆC THEO NGÀY CỦA TRUNG TÂM VHTT&TT HUYỆN SƠN DƯƠNG

Thứ Bảy - Ngày 16 tháng 1 năm 2021 - Tuần thứ 3

Giờ Nội dung Chủ trì Phối hợp Ghi chú
1- Lãnh đạo Trung tâm
2- Tổ Kỹ thuật
7h đến 12h Trực phát thanh Đ/c Đặng Duy Toàn
12h đến 19h Trực phát thanh Đ/c Ma Quang Thành
19h đến 7h ngày 17/01/2021 Trực phát thanh Đ/c Nguyễn Hải Đăng
3- Tổ Phóng viên
4- Tổ Văn hóa, Thể thao
5- Tổ Văn phòng