Tuyên truyền phòng dịch: Bị sốt sau khi tiêm vaccine Covid19 có đáng lo