Tuyên truyền phòng dịch: 10 việc cần làm và tránh trước khi tiêm vacswxin COVID19