10. Các xét nghiệm sàng lọc sơ sinh nên thực hiện ngay sau sinh