7. Sự cần thiết phải tầm soát cho phụ nữ mang thai để chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh