Lễ phát động hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)CÁC VIDEO KHÁC