Đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với huyện Sơn Dương về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cửCÁC VIDEO KHÁC