Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Sơn Dương khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyệnCÁC VIDEO KHÁC