Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vân Đình Thảo kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình Cầu truyền hình trực tiếp tuyên truyền về bầu cử tại xã Tân TràoCÁC VIDEO KHÁC