SÔI ĐỘNG TRÊN CÔNG TRƯỜNG DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ TRUNG TÂM XÃ VÂN SƠN ĐI XÃ HỒNG LẠCCÁC VIDEO KHÁC