SƠN DƯƠNG THÀNH LẬP CÁC CHỐT TRẠM KIỂM TRA, ĐO THÂN NHIỆT NGƯỜI THAM GIA GIAO THÔNGCÁC VIDEO KHÁC