SƠN DƯƠNG ÁP DỤNG PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIÁN TIẾPCÁC VIDEO KHÁC