HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ >> Huyện uỷ Sơn Dương >> Ban Thường vụ Huyện vụ
Ban Thường vụ Huyện vụ


 

 Đồng chí      
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Sơn Dương


Đồng chí      
HOÀNG VĂN HIỂN
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện


Đồng chí
GIANG TUẤN ANH      

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND Huyện


 

Đồng chí
Hoàng Đại Phong
Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện

Đồng chí
Lê Ngọc Bình
Ủy viên BTV, Thủ trưởng Cơ quan UBKT - Thanh tra huyện 

Đồng chí
Dương Văn Hoà
Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Đồng chí
Phạm Thị Nhị Bình
Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

Đồng chí
Ma Quang Trung
Ủy viên BTV, Trưởng Công an huyện

 


Đồng chí
Nguyễn Chí Kiên
Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện