Thứ Hai, ngày 4 tháng 12 năm 2023
QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN SƠN DƯƠNG LẦN THỨ XXI
Số - ký hiệu: 1504/SLĐTBXH-XH Ngày ban hành: 21/09/2023
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: ------- Chọn lĩnh vực ------- Ngày đăng: 22/09/2023
Trích yếu: Treo băng rôn truyên truyền nhân kỷ niệm “Ngày quốc tế người cao tuổi 01/10” và “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”năm 2023
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1590/QĐ-BCĐ Quyết định Quyết định về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Tuyên Quang lần thứ XI năm 2024 01/12/2023
2 131/KH-SVHTTDL Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 30/11/2023
3 3009/UBND-NV Công văn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 30/11/2023
4 242/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 29/11/2023
5 220/TB-UBND Thông báo Thông báo kết luận cuộc họp đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế -xã hội xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc Mông huyện Sơn Dương giai đoạn 2022 -2026 29/11/2023
6 2993/UBND-KSTT Công văn chấn chỉnh việc giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức trên địa bàn huyện 28/11/2023
7 1457/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc công bố Danh mục 28 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 28/11/2023
8 30/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch tổ chức chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch liên khu, liên vùng năm 2023 28/11/2023
9 502/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị năm 2023 28/11/2023
10 218/TB-UBND Thông báo Thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2023 28/11/2023
11 219/TB-UBND Thông báo Thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2023 28/11/2023
12 1441/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng; trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang 27/11/2023
13 27/2023/QĐ-UBND Quyết định Quyết định bãi bỏ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 27/11/2023
14 252/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo 27/11/2023
15 253/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 27/11/2023
16 1446/QĐ-UBND Quyết định Quyết định về việc công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang 27/11/2023
17 2976/UBND-NV Công văn rà soát kế hoạch đào tạo sau đại học; đăng ký bổ sung nhu cầu đạo tạo,bồi dưỡng năm 2024 27/11/2023
18 2977/UBND-QLTM Công văn Tổ chức “Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023–Vietnam Grand Sale 2023 27/11/2023
19 2982/UBND-NC Công văn Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật 27/11/2023
20 123/HĐND-TTHĐ Công văn Chuẩn bị tài liệu, báo cáo trình tại kỳ họp chuyên đề, HĐND khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 27/11/2023

Đang Online: 82

Tổng số truy cập: Tổng số truy cập