Thứ Năm, ngày 18 tháng 8 năm 2022
nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022)
Số - ký hiệu: 124/KH-UBND Ngày ban hành: 27/06/2022
Thể loại văn bản: Kế hoạch Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Văn hóa, Xã hội Ngày đăng: 29/06/2022
Trích yếu: Tổ chức gặp mặt người có công với cách mạng tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 3180/UBND-THVX Công văn Tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam 12/08/2022
2 154/KH-UBND Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 12/08/2022
3 310/KH - UBND Kế hoạch Truyền thông thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2025 12/08/2022
4 155/KH-UBND Kế hoạch Triển khai Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 12/08/2022
5 153/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025 11/08/2022
6 3165/UBND-THVX Công văn Tổ chức Tết Trung thu năm 2022 11/08/2022
7 152/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTgngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triểngiáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030,tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 11/08/2022
8 306/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/HU ngày 16/02/2022 của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn huyện 09/08/2022
9 1801/UBND-VX Công văn Tổ chức Giải đua xe đạp Địa hình tỉnh Tuyên Quang mở rộng năm 2022 09/08/2022
10 299/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" và chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn huyện Sơn Dương 08/08/2022
11 1785/UBND-VX Công văn Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ 08/08/2022
12 92/KH-SVHTTDL Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 08/08/2022
13 1774/UBND - TP Công văn Tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 07/08/2022
14 106-KH/HU Kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 05/08/2022
15 3057/UBND-THVX Công văn Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ 04/08/2022
16 298/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Sơn Dương giai đoạn 2021-2026 04/08/2022
17 3055/UBND-NC Công văn Triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 04/08/2022
18 293/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt đọng tham gia lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022; Tổ chức Lễ hội Tán Trào năm 2022 03/08/2022
19 295/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng giai đoạn 2021-2023 03/08/2022
20 3043/UBND - THVX Công văn Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 03/08/2022

Đang Online: 243

Tổng số truy cập: Tổng số truy cập