Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022
nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022)
Số - ký hiệu: 3007/UBND-KGVX Ngày ban hành: 19/08/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tuyên Quang
Lĩnh vực: Văn hóa, Xã hội Ngày đăng: 24/08/2021
Trích yếu: Quán triệt, tuyên truyền những quan điểm, định hướng của Đảng đối với hoạt động báo chí, xuất bản
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 3180/UBND-THVX Công văn Tham gia hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam 12/08/2022
2 154/KH-UBND Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” 12/08/2022
3 306/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/HU ngày 16/02/2022 của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 04/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVII) về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn huyện 09/08/2022
4 1801/UBND-VX Công văn Tổ chức Giải đua xe đạp Địa hình tỉnh Tuyên Quang mở rộng năm 2022 09/08/2022
5 299/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" và chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn huyện Sơn Dương 08/08/2022
6 1785/UBND-VX Công văn Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ 08/08/2022
7 92/KH-SVHTTDL Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 08/08/2022
8 1774/UBND - TP Công văn Tuyên truyền, vận động tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách thể chế” 07/08/2022
9 106-KH/HU Kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 05/08/2022
10 3057/UBND-THVX Công văn Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ 04/08/2022
11 298/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Sơn Dương giai đoạn 2021-2026 04/08/2022
12 3055/UBND-NC Công văn Triển khai thi hành các Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 04/08/2022
13 293/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt đọng tham gia lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022; Tổ chức Lễ hội Tán Trào năm 2022 03/08/2022
14 295/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng giai đoạn 2021-2023 03/08/2022
15 3043/UBND - THVX Công văn Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 03/08/2022
16 293/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức các hoạt động tham gia Lễ đón nhận Bằng ghi danh "Thực hành Then Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022; Tổ chức Lễ hội Tân Trào năm 2022 03/08/2022
17 1715/UBND-VX Công văn Rà soát, lập danh sách đối tượng và đăng ký nhu cầu vắc xin tiêm phòng Covid-19 tháng 8 + 9 năm 2022 02/08/2022
18 1716/UBND-VX Công văn Tham gia Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang gắn với Vòng thi Chung khảo “Người đẹp xứ Tuyên” năm 2022 02/08/2022
19 14/KH-BQL Kế hoạch Thực hiện Đề án Tổng thể truyền thông về du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 01/08/2022
20 99-CV/BTGHU Công văn Định hướng nội dung tuyên truyền tháng 08/2022 01/08/2022

Đang Online: 59

Tổng số truy cập: Tổng số truy cập