THÔNG TIN CHI TIẾT VĂN BẢN

Số - ký hiệu: 1752/UBND-VX Ngày ban hành: 21/07/2021
Thể loại văn bản: Công văn Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực: ------- Chọn lĩnh vực ------- Ngày đăng: 21/07/2021
Trích yếu: Khẩn trương rà soát, truy vết công dân liên quan đến các trường hợp F0 ở tỉnh Hà Giang
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản:


VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 1867/UBND-TH Công văn Triển khai thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ 03/08/2021
2 1869/UBND-KTHT Công văn tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị vận tải đăng ký cấp thẻnhận diện phương tiện hoạt động trên "Luồng xanh" vận tải và công bố luồng xanh nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, kết nối luồng xanh vận tải Quốc gia. 02/08/2021
3 1907/QĐ-TTg Quyết định QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 -2025 01/08/2021
4 1321/QĐ-TTg Quyết định QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050 01/08/2021
5 2678/UBND-KGVX Công văn quyết liệt thực hiện các biện phápphòng, chống dịchbệnhCOVID-19 trên địa bàn tỉnh 01/08/2021
6 2667/UBND-NLN Công văn Triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021của Hội đồng nhân dântỉnh 31/07/2021
7 2674/UBND-KGVX Công văn triển khai thực hiện Kết luận số76-KL/TW ngày 04/6/2020 của BộChính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X 31/07/2021
8 1850 /UBND-NC Công văn triển khai thực hiện công tác đặc xá 30/07/2021
9 1016/SLĐTBXH-LĐ Công văn đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 30/07/2021
10 1850 /UBND-NC Công văn triển khai thực hiện công tác đặc xá 30/07/2021
11 654/STTTT-CNTT Công văn triển khai ứng dụng “Sổ Sức khỏe điện tử” trên điện thoại di động và các thiết bị thông minh 29/07/2021
12 1828/UBND-VX Công văn Thông báo số điện thoại đường dây nóng để tư vấn, hỗ trợ công dân tỉnh Tuyên Quang đang ở các tỉnh, thành phố trong cả nước 28/07/2021
13 25-HD/BTGTU Hướng dẫn Hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền, triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 26/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh ( Khóa XVII) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 28/07/2021
14 83/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 huyện Sơn Dương 28/07/2021
15 84/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020 28/07/2021
16 84/NQ-HĐND Nghị quyết Nghị quyết về bổ sung danh mục các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021 28/07/2021
17 1802/UBND-VX Công văn Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 26/07/2021
18 2539 /UBND-KGVX Công văn tăng cường kiểm tra, giám sát người về từ các tỉnh đang có dịch COVID-19 26/07/2021
19 77/SGTVT-VTPT&NL Thông báo THÔNG BÁO Công bố luồng xanh nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, kết nối với luồng xanh vận tải Quốc gia 26/07/2021
20 311/KH-UBND Kế hoạch Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, giai đoạn 202l -2025 26/07/2021